توالت های فرنگی - چینی کُرد

چینی کُرد

خانه > محصولات > توالت های فرنگی

استفاده از توالت های فرنگی چینی کُـرد، بر زیبایی، جلوه‏ و بهداشت سرویس ‏های بهداشتی در خانه و محل کار دوچندان می ‏افزاید. این توالت‏ ها مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا و با رعایت اصول و معیارهای زیست‌محیطی و صرفه ‏جویی در مصرف آب، ترکیبی از کیفیت پایدار، زیبایی نوآورانه و بهداشت را به وجود آورده است که باعث تمایز فضای سرویس‏ های بهداشتی می‏ شود. توالت های فرنگی چينی كُرد در دو نوع توالت های فرنگی یک تكه (منوبلاک) و توالت های فرنگی دوتكه تولید می شوند. این توالت ‏ها علاوه بر به‏ کارگیری انواع سیستم ‏های تخلیه کلاسیک نظیر تخلیه ریزشی و تخلیه گردابی، از سیستم‏ های تخلیه نوین و مدرنی نظیر تخلیه واترجت و تخلیه توربوجت نیز استفاده می ‏کنند که ضمن شست‏ و ‏شویی کامل و کم‌صدا، با بهره‏ گیری از روش تخلیه…

فیلتر محصولات

جدید

فیتونیا

نوع توالت فرنگی : یک تکه (منوبلاک)
سیستم تخلیه : توربوجت
سیستم فلاش : دو زمانه
نوع درب نشیمن : آرام بند
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 275 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 7 لیتر
سرعت تخلیه : 6 ثانیه

فیتونیا مشاهده جزئیات

جدید

کارینا

نوع توالت فرنگی : یک تکه (منوبلاک)
سیستم تخلیه : توربوجت
سیستم فلاش : دو زمانه
نوع درب نشیمن : آرام بند
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 285 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 6.5 لیتر
سرعت تخلیه : 5 ثانیه

کارینا مشاهده جزئیات

جدید

دافنه

نوع توالت فرنگی : یک تکه (منوبلاک)
سیستم تخلیه : واترجت
سیستم فلاش : دو زمانه
نوع درب نشیمن : آرام بند
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 230 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 9 لیتر
سرعت تخلیه : 7 ثانیه

دافنه مشاهده جزئیات

لیلیوم کوچک

نوع توالت فرنگی : یک تکه (منوبلاک)
سیستم تخلیه : واترجت
سیستم فلاش : یک زمانه
نوع درب نشیمن : آرام بند
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 275 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 5 لیتر
سرعت تخلیه : 3.1 ثانیه

لیلیوم کوچک مشاهده جزئیات

لیلیوم بزرگ

نوع توالت فرنگی : یک تکه (منوبلاک)
سیستم تخلیه : واترجت
سیستم فلاش : یک زمانه
نوع درب نشیمن : آرام بند
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 245 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 7 لیتر
سرعت تخلیه : 3.5 ثانیه

لیلیوم بزرگ مشاهده جزئیات

مونیکا

نوع توالت فرنگی : یک تکه (منوبلاک)
سیستم تخلیه : گردابی
سیستم فلاش : یک زمانه
نوع درب نشیمن : آرام بند
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 245 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 7 لیتر
سرعت تخلیه : 5.5 ثانیه

مونیکا مشاهده جزئیات

کردیلین

نوع توالت فرنگی : یک تکه (منوبلاک)
سیستم تخلیه : گردابی
سیستم فلاش : یک زمانه
نوع درب نشیمن : آرام بند
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 210 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 9.5 لیتر
سرعت تخلیه : 6 ثانیه

کردیلین مشاهده جزئیات

آرین کوچک

نوع توالت فرنگی : یک تکه (منوبلاک)
سیستم تخلیه : گردابی
سیستم فلاش : یک زمانه
نوع درب نشیمن : آرام بند
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 245 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 12 لیتر
سرعت تخلیه : 7.8 ثانیه

آرین کوچک مشاهده جزئیات

گلبرگ

نوع توالت فرنگی : یک تکه (منوبلاک)
سیستم تخلیه : گردابی
سیستم فلاش : یک زمانه
نوع درب نشیمن : آرام بند
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 220 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 10 لیتر
سرعت تخلیه : 8.9 ثانیه

گلبرگ مشاهده جزئیات

ویولا - خروجی به دیوار

نوع توالت فرنگی : دو تکه
سیستم تخلیه : ریزشی
سیستم فلاش : یک زمانه
نوع درب نشیمن : معمولی
خروجی سیفون : خروجی به دیوار
آکس تخلیه : 195 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 8 لیتر
سرعت تخلیه : 3.35 ثانیه

ویولا - خروجی به دیوار مشاهده جزئیات

لاندیس - خروجی به کف

نوع توالت فرنگی : دو تکه
سیستم تخلیه : ریزشی
سیستم فلاش : یک زمانه
نوع درب نشیمن : معمولی
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 235 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 9 لیتر
سرعت تخلیه : 7.11 ثانیه

لاندیس - خروجی به کف مشاهده جزئیات

تولیپ - خروجی 45 درجه

نوع توالت فرنگی : دو تکه
سیستم تخلیه : ریزشی
سیستم فلاش : یک زمانه
نوع درب نشیمن : معمولی
خروجی سیفون : خروجی 45 درجه
آکس تخلیه : 155 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 7 لیتر
سرعت تخلیه : 5.5 ثانیه

تولیپ - خروجی 45 درجه مشاهده جزئیات

ژاسمین - خروجی به کف

نوع توالت فرنگی : دو تکه
سیستم تخلیه : ریزشی
سیستم فلاش : یک زمانه
نوع درب نشیمن : معمولی
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 225 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 8.5 لیتر
سرعت تخلیه : 5.45 ثانیه

ژاسمین - خروجی به کف مشاهده جزئیات

جدید

طاووس

نوع توالت فرنگی : یک تکه (منوبلاک)
سیستم تخلیه : ریزشی
سیستم فلاش : دو زمانه
نوع درب نشیمن : آرام بند
سیستم خودشور : بیده داخلی
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 295 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 8 لیتر

طاووس مشاهده جزئیات

جدید

لوییزا

نوع توالت فرنگی : یک تکه (منوبلاک)
سیستم تخلیه : ریزشی
سیستم فلاش : دو زمانه
نوع درب نشیمن : آرام بند
سیستم خودشور : بیده داخلی
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 200 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 7.4 لیتر

لوییزا مشاهده جزئیات

جدید

تی نو

نوع توالت فرنگی : یک تکه (منوبلاک)
سیستم تخلیه : ریزشی
سیستم فلاش : دو زمانه
نوع درب نشیمن : آرام بند
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 280 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 8.7 لیتر
سرعت تخلیه : 6 ثانیه

تی نو مشاهده جزئیات

جدید

کاملیا

نوع توالت فرنگی : دو تکه
سیستم تخلیه : ریزشی
سیستم فلاش : دو زمانه
نوع درب نشیمن : آرام بند
سیستم خودشور : بیده داخلی
خروجی سیفون : خروجی به کف
آکس تخلیه : 220 میلیمتر
حجم آب مصرفی در هر تخلیه : 7 لیتر

کاملیا مشاهده جزئیات